Gasthuis (Hospitium) van Saint Catherine [afbeeldingen + kaart]

Het Gasthuis van St. Catherine werd gebouwd in 1391-92, onder grootmeester Heredia, door de Italiaanse Domenico d’Allemagna, admiraal van de Orde van de Ridders van St. John (Knights Hospitaller). De oprichter was een belangrijk personage en beschikte over aanzienlijke middelen. Het stichtingscharter van het Hospice in 1391 stelt dat het “gesticht was in de burgus van Rhodos, nabij de muren bij de poort die leidde naar de mol die al vanaf 1465 bekend stond als de Poort van St. Catharina”. De situatie van het gebouw trekt de aandacht, terwijl het uitsteekt in de as van de hoofdstraat; het meest opvallende deel draagt de wapenschilden van 1516.