Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN
Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 11 augustus 2019.
I. INLEIDING
www.rhodesoldtown.gr (‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) verwelkomt u.
Wij bieden u toegang tot onze diensten via onze “Website” (hieronder gedefinieerd) onder voorbehoud van de volgende Servicevoorwaarden, die door ons van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt zonder kennisgeving aan u. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website, aanvaardt u dat u deze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee instemt dat u wettelijk gebonden bent door deze bepalingen (gezamenlijk deze “Overeenkomst”). Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, gebruik dan alstublieft de website.
II. DEFINITIES
• “Overeenkomst” is een verwijzing naar deze Algemene voorwaarden, het Privacybeleid, Cookiesbeleid en andere documenten van de aan u verstrekte website;
• “Privacybeleid” betekent “https://rhodesoldtown.gr/privacypolicy het beleid wordt weergegeven op onze website;
• “Service” of “Services” is een verwijzing naar elke hieronder gedefinieerde service die wij kunnen leveren en die u via onze Website kunt aanvragen;
• “Gebruiker”, “U” en “uw” zijn verwijst naar de persoon die toegang heeft om een ​​dienst van ons af te nemen. Gebruiker verwijst ook naar het bedrijf, partnerschap, enige handelaar, persoon, rechtspersoon of vereniging die diensten van deze website neemt;
• “Wij”, “ons”, “onze” en “Bedrijf” zijn verwijzingen naar het kantoor RHODESOLDTOWN.GR op Ialyssos, Rhodos
• “Website” betekent en omvat “https://rhodesoldtown.gr, mobiele applicatie en elke volgende website of mobiele applicatie van het Bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen;
• “Toepasselijk recht” betekent met betrekking tot een persoon, elk statuut, wet, regelgeving, verordening, regel, vonnis, decreet, statuut, goedkeuring van de betrokken autoriteit, regeringsresolutie, orde, richtlijn, richtlijn, beleid, vereiste, of andere overheidsbeperking of een soortgelijke vorm van beslissing, of bepaling, of enige interpretatie of uitspraak met kracht van enige van de voorgaande, door een betrokken autoriteit of andere vereisten van een overheids- of regulerende autoriteit, waaraan een dergelijke persoon is onderworpen ;
• “Gebruikersaccount” betekent een elektronisch account geopend door de Koper / Gebruiker bij het Platform om de Producten en Diensten te kopen die via de Website worden aangeboden;
III. INTERPRETATIE
• Alle verwijzingen naar enkelvoud omvatten meervoud en vice versa en het woord “omvat” moet worden geïnterpreteerd als “zonder beperking”.
• Woorden die elk geslacht importeren, omvatten alle andere geslachten.
• Verwijzing naar een statuut, verordening of andere wet omvat alle voorschriften en andere instrumenten en alle consolidaties, wijzigingen, re-enactments of vervangingen die voorlopig van kracht zijn.
• Alle koppen, vetgedrukt en cursief (indien aanwezig) zijn alleen voor het gemak van verwijzing ingevoegd en definiëren geen beperking of effect op de betekenis of interpretatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
IV. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED
• Acceptatie. Door de Website of Services op enigerlei wijze te gebruiken, bent u gebonden aan deze Servicevoorwaarden, evenals aan de voorwaarden van de hierboven geïdentificeerde Overeenkomst. Als u de voorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van de website. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u hierbij dat (a) u wettelijk bevoegd bent om dit te doen, (b) de entiteit ermee instemt wettelijk gebonden te zijn door de Voorwaarden, en (c) noch u noch de entiteit is verboden de Services te gebruiken of de Voorwaarden te accepteren volgens de wetten van het toepasselijke rechtsgebied.
• Scope. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website en de services. Tenzij anders aangegeven, zijn deze Voorwaarden niet van toepassing op Producten of Diensten van Derden, die worden beheerst door hun eigen servicevoorwaarden.

• Geschiktheid: bepaalde service van de website is niet beschikbaar voor minderjarigen jonger dan 13 jaar of voor gebruikers die om welke reden dan ook door ons zijn geschorst of uit het systeem zijn verwijderd.

• Elektronische communicatie: wanneer u deze website gebruikt of e-mails en andere elektronische communicatie vanaf uw desktop of mobiele apparaat naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. Door te verzenden, stemt u ermee in om antwoordberichten van ons elektronisch in hetzelfde formaat te ontvangen en kunt u kopieën van deze berichten bewaren voor uw administratie.

V. SERVICES
http://rhodesoldtown.gr gaat over het ontdekken van nieuwe dingen rond het eiland Rhodos. Deze website biedt kwaliteitsdiensten op maat van de publieke behoeften. Deze website werkt als een lokale reisgids met nuttige informatie voor toeristen over het eiland Rhodos.
Bezoekers van de website kunnen ook autohuur, hotelkamers, bootkaartjes, bustours, vliegtickets via externe websites boeken via gelieerde links. Bezoekers kunnen pdf-kaarten en routebeschrijvingen downloaden

De Services worden aan de Gebruikers aangeboden via verschillende modi, waaronder het uitgeven van coupons en vouchers die kunnen worden ingewisseld voor verschillende Services.
VI. REGISTRATIE INFORMATIE
Als u deze website anoniem bezoekt, hoeft u geen gebruikersnaam te maken. Maar om toegang te krijgen tot bepaalde bronnen, moet u mogelijk specifieke informatie verstrekken en een gebruikers-ID en wachtwoord maken om een ​​account aan te maken.
U stemt ermee in dat de informatie die u verstrekt in verband met het opzetten van een account correct is en dat u uw informatie up-to-date houdt. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van al uw gebruikersnamen, wachtwoorden en registratiegegevens (zoals unieke account-ID’s of historische factuurgegevens) en u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik (geautoriseerd of niet) van uw accounts. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde activiteiten met betrekking tot uw accounts of andere inbreuken op de beveiliging. We kunnen naar eigen goeddunken uw gebruikersnamen en wachtwoorden te allen tijde met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen.
VII. WEBSITE INHOUD
We publiceren onze eigen inhoud, evenals links, inhoud en bronnen die door derden worden verstrekt en inhoud die specifiek door ons is opgedragen voor publicatie op de Websites.
Alle eigendomsrechten met betrekking tot koppelingen, inhoud of bronnen van derden die op de Websites worden gepubliceerd, blijven bij de oorspronkelijke bron of de auteur (s) van dat materiaal en waar inhoud door ons is opgedragen voor publicatie op de Websites, alle eigendomsrechten op dergelijke inhoud blijft bij de relevante auteur, tenzij anders overeengekomen of gespecificeerd.
Voor alle andere inhoud die op de Websites wordt gepubliceerd, behoudt de Website alle eigendomsrechten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op en op alle inhoud op de Websites; dit omvat alle tekst, afbeeldingen, foto’s, logo’s en / of andere items die op de websites verschijnen. We behouden ons ook de rechten voor de sjabloon van de website, inclusief de lay-out en structuur.
Bezoekers mogen de naam, het logo of de beeltenis van de website niet gebruiken zonder voorafgaande toestemming.
De inhoud, links en bronnen op de websites zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop Bezoekers moeten vertrouwen. Bezoekers moeten professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat ze actie ondernemen of ervan afzien op basis van de inhoud op de website. Hoewel we ons uiterste best doen om de website regelmatig bij te werken, doen we geen enkele verklaring, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de informatie op de website juist, actueel of volledig is.

VIII. INHOUD
A. Inhoudsverantwoordelijkheid.
U bent alleen verantwoordelijk voor de inhoud die door u is geplaatst en zodra de inhoud door u is geleverd, wordt deze niet altijd ingetrokken. Het is u allen uw risico en verantwoordelijkheid ten aanzien van de betrouwbaarheid en kwaliteit. U verklaart dat u toestemming nodig hebt om de inhoud te gebruiken.
Plaats bij het plaatsen van inhoud voor ons geen inhoud die:
• Omvat elke vulgaire, beledigende, hatelijke of racistische opmerking of taal of uitdrukkingen, tekst, elke foto die pornografisch of slecht van smaak is, proactieve aanvallen van persona, religieuze of raciale aard.
• is aanstootgevend, intimiderend, afkeurend, grof ontstekend, onwaar, bedrieglijk, nep, onnauwkeurig, oneerlijk, bevat grove overdrijving of onbewezen claims
• inbreuk maakt op de privacyrechten van derden is onnodig schadelijk of onaangenaam voor een individu of publiek
• onderscheidt op basis van ras, religie, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap, of verwijst naar dergelijke zaken op een manier die bij de wet is verboden
• inbreuk maakt op of ongepast aanmoedigt tot schade van gemeentelijke, provinciale, federale of internationale wetten, regels, voorschriften of verordeningen
• oefent of probeert een ander’s account, wachtwoord, service of systeem te gebruiken, behalve zoals specifiek toegestaan ​​door de gebruiksvoorwaarden, uploadt of verzendt virussen of andere destructieve, storende of disparaging bestanden
• verzendt frequente berichten die zijn verbonden met een andere gebruiker en / of maakt afwijzende of onaangename opmerkingen over een andere persoon of herhaalt eerdere plaatsing van hetzelfde bericht onder meerdere e-mails of onderwerpen
• Informatie of gegevens die onrechtmatig zijn verkregen
Onze medewerkers beoordelen alle inhoud die is verzonden voor plaatsing. Medewerkers kunnen de aangeboden informatie en inhoud naar eigen inzicht herzien. Alle aangeboden inhoud die bestaat uit, maar niet beperkt is tot het volgende, wordt gewijzigd of afgewezen. Als zich herhaaldelijke schendingen voordoen, behouden wij ons het recht voor om de toegang van gebruikers tot de website te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.
IX. SERVICE GARANTIE
Door deze website:
• Wij bieden u de mogelijkheid om de aangeboden Services van onze website te gebruiken.
• We bieden geen enkele garantie of garantie dat de servicebeschrijvingen nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutvrij zijn. Als een door de Website (s) aangeboden Services niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om ons te informeren over Services voor verdere actie.
X. GEOGRAFISCHE BEPERKING
We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om het gebruik of de levering van een service te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht gebruiken volgens de noodzaak. We behouden ons het recht voor om elke service te allen tijde op te schorten. Elk aanbod om een ​​Service op deze Website te leveren, is ongeldig waar verboden.

XI. ALGEMENE VOORWAARDEN
• U zult de website gebruiken voor een wettig doel en alle toepasselijke wetten naleven tijdens het gebruik van de website;
• U zult geen inhoud uploaden die:
o Lasterlijk, inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten of eigendomsrechten van een persoon of invloed heeft op iemands privacy, geweld of haatdragende taal bevat, bevat gevoelige informatie over een persoon.
• U zult een andere persoon niet volgen, pesten of lastigvallen;
• U mag geen gebruikersaccounts kopen of verkopen
• U zult de website niet gebruiken of openen voor het verzamelen van marktonderzoek voor een concurrerend bedrijf;
• U mag geen enkele persoon of entiteit verkeerd voorstellen of verpersoonlijken voor een vals of illegaal doel;
• U mag geen virussen, hacktools gebruiken om de werking van de website of gegevens en bestanden van de website te verstoren;
• U zult geen enkel apparaat, schraper of ander geautomatiseerd ding toegang tot de website voor welke reden dan ook zonder toestemming te nemen.
• U informeert ons over ongepaste inhoud of u kunt ons informeren als u iets illegaals vindt;
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken u de toegang tot de website of een deel van de website zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren en inhoud te verwijderen.
XII. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval zal Rhodesoldtown.gr, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, bewogen of voorbeeldige schade, inclusief zonder beperking, verlies van opbrengsten, cijfers, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw gebruik of toegang tot of het niet gebruiken van de Service; (ii) gedrag of inhoud van derden in de Service; (iii) alle inhoud verkregen via de Service; en (iv) onwettige toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, al dan niet op basis van garantie, overeenkomst, huiselijk onrecht (inclusief onzorgvuldigheid) of enig ander rechtmatig concept, ongeacht of we ons bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie die hierin wordt uiteengezet, oorspronkelijk zinloos is.
XIII. WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment delen van de Voorwaarden (gezamenlijk ‘Wijzigingen’) te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat is geïdentificeerd in uw account of door een herziene versie van de voorwaarden met de wijzigingen op de website te plaatsen. Uw niet-aflatende gebruik van de website of services als gevolg van kennisgeving van de wijzigingen (of plaatsing van de voorwaarden waarin de wijzigingen zijn opgenomen in het geval dat uw e-mailadres niet langer rechtmatig is, wordt belemmerd of anderszins niet in staat is om de kennisgeving te verkrijgen) betekent dat u ga akkoord met de wijzigingen. Dergelijke wijzigingen zijn prospectief van toepassing vanaf de datum waarop de wijzigingen op de website worden geplaatst.

XIV. LINKS VAN DERDEN
De website kan links bevatten naar externe websites of websites van derden (“Externe sites”). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en niet als een autorisatie door ons van de inhoud op dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt gemaakt en gebruikt door anderen. U kunt de sitebeheerder communiceren voor die externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt aangeboden via de link van externe sites en bieden geen verklaringen over de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke externe sites. U moet veiligheidsmaatregelen nemen wanneer u bestanden van al deze websites downloadt om uw computer te beschermen tegen virussen en andere kritieke programma’s. Als u akkoord gaat met toegang tot gekoppelde externe sites, doet u dit op eigen risico.
XV. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID
Door deze website te bezoeken of te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken volgens ons privacybeleid.
XVI. FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en foutloos is. Onze excuses voor eventuele fouten of weglatingen. We kunnen niet garanderen dat het gebruik van de website foutloos is of geschikt voor het doel, tijdig, dat defecten worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid weergeeft , betrouwbaarheid van de website en we geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot geschiktheid voor het doel of nauwkeurigheid.
XVII. AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
DE WEBSITE EN DE INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, INCLUSIEF DAT DE WEBSITE FOUTLOOS WERKT OF DAT DE WEBSITE, HAAR SERVERS OF HET CONTENT VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF SOORTGELIJKE BESMETTING OF VERNIETIGINGSFUNCTIES.

WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EIGENDOMSRECHTEN, VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL EN ENIGE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN BEURS-, BEURS- OF PRESTATIES . IN VERBAND MET ENIGE GARANTIE, OVEREENKOMST OF GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSPORTCLAIMS: (I) WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINST, OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF INACTIVITEIT OM DE WEBSITE OF DE INHOUD TE OPENEN EN TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS WIJ ZIJN GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN (II) ENIGE DIRECTE SCHADE DIE U KUNT LIJDEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ZAL BEPERKT ZIJN TOT HET GELD DAT U ONS HEEFT BETAALD IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE TIJDENS DE DRIE (3) ONMIDDELLIJKE MAANDEN DE GEBEURTENISSEN DIE AAN DE CLAIM STAAN.
DE WEBSITE KAN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN OF WEGLATINGEN BEVATTEN. TENZIJ VERPLICHT DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DERGELIJKE TYPOGRAFISCHE, TECHNISCHE OF PRIJZENFOUTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN GENOEMD. DE WEBSITE KAN INFORMATIE OVER BEPAALDE DIENSTEN BEVATTEN, DIE NIET IN ELKE LOCATIE BESCHIKBAAR ZIJN. EEN VERWIJZING NAAR EEN SERVICE OP DE WEBSITES GEEFT NIET DAT DEZE SERVICE IN UW LOCATIE BESCHIKBAAR IS OF ZAL ZIJN. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OP ELK MOMENT ZONDER KENNISGEVING WIJZIGINGEN, CORRECTIES EN / OF VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN.

XVIII. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERK
De Website bevat materiaal, zoals software, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, geluidsopnamen, audiovisuele werken en ander materiaal dat door of namens ons wordt verstrekt (gezamenlijk de “Inhoud” genoemd). De inhoud kan eigendom zijn van ons of van derden. Ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. U hebt geen rechten op of op de Inhoud en u zult de Inhoud niet gebruiken behalve zoals toegestaan ​​onder deze Overeenkomst. Geen ander gebruik is toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. U moet alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen in de originele inhoud behouden op elke kopie die u van de inhoud maakt. U mag de Inhoud niet verkopen, overdragen, toewijzen, in licentie geven, in sublicentie geven of wijzigen of de Inhoud reproduceren, weergeven, publiekelijk uitvoeren, een afgeleide versie van maken, distribueren of anderszins gebruiken op welke manier dan ook voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik of plaatsen van de Inhoud op een andere website of in een netwerkcomputeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden.
Als u enig deel van deze Overeenkomst schendt, wordt uw toestemming voor toegang tot en / of gebruik van de Inhoud en de Website automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën vernietigen die u van de Inhoud hebt gemaakt.
Onze handelsmerken, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt en weergegeven op de Website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van ons. Andere bedrijfs-, product- en servicenamen op de website kunnen handelsmerken of servicemerken zijn die eigendom zijn van anderen (de “Handelsmerken van derden” en, samen met ons, de “Handelsmerken”). Niets op de website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet, door estoppel of anderszins, van een licentie of recht om de handelsmerken te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming specifiek voor elk dergelijk gebruik. Geen van de inhoud mag opnieuw worden verzonden zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming voor elke instantie.
XIX. VRIJWARING
U stemt ermee in om ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers, licentienemers te verdedigen, schadeloos te stellen en vast te houden en verleent schadeloos voor en tegen claims, acties of eisen, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die ontstaan ​​of ontstaan van uw schending van deze Overeenkomst of uw misbruik van de Inhoud of de Website. We zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zullen u op uw kosten helpen bij het verdedigen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure. Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle te nemen van elke zaak die onderworpen is aan schadevergoeding onder deze sectie. In een dergelijk geval stemt u ermee in mee te werken aan alle redelijke verzoeken ter ondersteuning van onze verdediging tegen dergelijke zaken.

XX. DIVERSEN
SCHEIDBAARHEID
Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt die bepaling beperkt of verwijderd tot het minimum dat nodig is, zodat de Voorwaarden anders volledig van kracht en van kracht en afdwingbaar blijven.
BEËINDIGING
Termijn. De Services worden aan u geleverd en kunnen door ons worden geannuleerd of beëindigd. We kunnen deze Services op elk moment beëindigen, met of zonder reden, na schriftelijke kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde vanwege een dergelijke beëindiging. Door beëindiging van deze Voorwaarden worden al uw Services-abonnementen beëindigd.
Effect van beëindiging. Bij beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, of annulering of afloop van uw Services: (a) zullen we stoppen met het leveren van de Services; (b) u hebt geen recht op restituties of gebruikskosten, of andere kosten, naar rato of anderszins; (c) alle kosten die u aan ons verschuldigd bent, worden onmiddellijk volledig opeisbaar en (d) we kunnen uw gearchiveerde gegevens binnen 30 dagen verwijderen. Alle secties van de Voorwaarden die uitdrukkelijk voorzien in overleving, of door hun aard zouden moeten overleven, blijven van kracht na beëindiging van de Voorwaarden, inclusief, zonder beperking, vrijwaring, afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen.
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve verklaring van het wederzijds begrip van de partijen en vervangen en annuleren alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten, mededelingen en andere afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden, en eventuele wijzigingen moeten schriftelijk worden ondertekend door beide partijen, tenzij anders hierin bepaald.
TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTVAARDIG RECHT
De bovenstaande gebruiksvoorwaarden van de website, evenals elke wijziging, wijziging of aanpassing daarvan, worden beheerst door en aangevuld door Grieks recht, het recht van de Europese Unie en de relevante internationale verdragen. Elke bepaling van de bovenstaande voorwaarden is in strijd met de wet, houdt op van kracht te zijn en wordt hierbij ingetrokken onverminderd de geldigheid van de andere voorwaarden.

 OVERMACHT
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, uw gebruikers of een derde partij voor het niet naleven van onze verplichtingen onder deze Voorwaarden in het geval dat een dergelijke niet-uitvoering ontstaat als gevolg van het optreden van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van ons , inclusief, zonder beperking, een oorlogsdaad of terrorisme, natuurramp, uitval van de elektriciteitsvoorziening, oproer, burgerlijke wanorde of burgerlijke onrust of andere overmacht.
HOSTING DIENSTEN
We hebben overeenkomsten gesloten met een of meer derde partijen voor het hosten van services die essentieel zijn voor de Services die in de Services zijn opgenomen en zonder welke de Services niet aan u konden worden geleverd.
OPDRACHT
Het bedrijf heeft het recht om deze geschenken zonder enige toestemming van de gebruiker aan derden toe te wijzen / over te dragen, inclusief haar holdingmaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, groepsmaatschappijen en groepsmaatschappijen.
CONTACTGEGEVENS
Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via rhodesoldtown.gr@gmail.com.