Szolgáltatási feltételek

Ezt a megállapodást legutóbb 2019. augusztus 11 -én módosították.

I. BEVEZETÉS
A www.rhodesoldtown.gr („mi”, „mi” vagy „a mi”) üdvözli Önt.

Hozzáférést biztosítunk szolgáltatásainkhoz a „Weboldalunkon” keresztül (az alábbiakban definiáljuk), az alábbi Általános Szerződési Feltételek alapján, amelyeket időnként frissíthetünk, előzetes értesítés nélkül. A weboldal elérésével és használatával elfogadja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja, hogy jogilag kötelező érvényűek ezek a feltételek és adatvédelmi irányelvek, amelyeket ezentúl hivatkozásként (együttesen „jelen Szerződés”) is beépítünk. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor kérjük, használja a webhelyet.

II. DEFINÍCIÓK
A „Szerződés” a jelen Általános Szerződési Feltételekre, az Adatvédelmi irányelvekre, a Cookie -irányelvekre és a weboldal egyéb dokumentumaira utal;
Az „adatvédelmi politika” azt jelenti, hogy „https://rhodesoldtown.gr/privacypolicy a házirend megtalálható a weboldalunkon;
„Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások” az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokra való hivatkozás, amelyeket mi nyújthatunk, és amelyeket Ön a Weboldalunkon keresztül kérhet;
A „Felhasználó”, „Ön” és „a tiéd” azt a személyt jelenti, aki hozzáfér, mert bármilyen szolgáltatást vesz el tőlünk. A felhasználó hivatkozik továbbá arra a társaságra, partnerségre, egyéni vállalkozóra, személyre, testületre vagy szövetségre, amely igénybe veszi a weboldalt;
A „mi”, „mi”, „mi” és „Vállalat” hivatkozások a RHODESOLDTOWN.GR Ialyssos Rodosz -i irodájára;
„Weboldal”: „https://rhodesoldtown.gr, mobilalkalmazás, valamint a Társaság vagy társvállalatai bármely utód webhelye vagy mobilalkalmazása;
„Alkalmazandó jog”: egy személy vonatkozásában bármilyen jogszabály, törvény, rendelet, rendelet, szabály, ítélet, rendelet, rendelet, az érintett hatóság jóváhagyása, kormányhatározat, végzés, irányelv, irányelv, irányelv, követelmény vagy bármely más kormányzati korlátozás vagy bármilyen hasonló döntés, vagy elhatározás, vagy bármely értelmezés vagy ítélet, amely rendelkezik a fentiek bármelyikének joghatalmával, bármely érintett hatóság vagy bármely kormányzati vagy szabályozó hatóság egyéb követelményei alapján, amelyre az ilyen személy vonatkozik;
„Felhasználói fiók”: egy elektronikus számla, amelyet a Vevő/Felhasználó nyitott meg a Platformon a Webhelyen keresztül kínált termékek és szolgáltatások megvásárlására;


III. ÉRTELMEZÉS
Minden egyes számra való hivatkozás magában foglalja a többesszámot és fordítva, az „tartalmazza” szót pedig „korlátozás nélkül”.
A nemeket importáló szavak magukban foglalják az összes többi nemet is.
Bármilyen jogszabályra, rendeletre vagy más törvényre való hivatkozás magában foglal minden szabályozást és más eszközt, valamint minden egyesített, módosított, újbóli hatálybalépést vagy helyettesítést.
Valamennyi címsort, vastag betűtípust és dőlt betűt (ha van ilyen) csak a hivatkozás kedvéért illesztettünk be, és nem határozzák meg vagy korlátozzák a jelen Szerződés feltételeinek jelentését vagy értelmezését.


IV. BEVEZETÉS ÉS HATÁLY
Elfogadás. A Weboldal vagy a Szolgáltatások bármilyen módon történő használatával Ön köti ezeket a Szolgáltatási feltételeket, valamint a fent meghatározott Szerződés feltételeit. Ha nem fogadja el a feltételeket, kérjük, ne használja a weboldalt. Ha Ön egy vállalat, szervezet, kormány vagy más jogi személy nevében egyetért ezekkel a feltételekkel, Ön ezennel kijelenti és szavatolja, hogy (a) törvényesen felhatalmazott erre, (b) a szervezet vállalja, hogy jogilag kötelező érvényű. a feltételeket, és (c) sem az Ön, sem a jogalany nem tiltja a Szolgáltatások használatát vagy a feltételek elfogadását a vonatkozó joghatóság törvényei szerint.
Hatály. Jelen Feltételek szabályozzák a Weboldal és a Szolgáltatások használatát. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Feltételek nem vonatkoznak a harmadik féltől származó termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyekre saját szolgáltatási feltételeik vonatkoznak.
Jogosultság: A Weboldal egyes szolgáltatásai nem érhetők el 13 év alatti kiskorúak, illetve olyan felhasználók számára, akiket bármilyen okból felfüggesztettünk vagy eltávolítottunk a rendszerből.
Elektronikus kommunikáció: Amikor használja ezt a webhelyet, vagy e-maileket és egyéb elektronikus kommunikációkat küld el nekünk asztali számítógépéről vagy mobileszközéről, akkor elektronikus úton kommunikál velünk. Küldésével beleegyezik abba, hogy elektronikus úton, ugyanabban a formátumban kap tőlünk válaszközleményt, és megőrizheti ezen közlemények másolatait.

V. SZOLGÁLTATÁSOK
A www.rhodesoldtown.gr célja új dolgok felfedezése Rodosz szigete körül. Ez a weboldal minőségi szolgáltatásokat nyújt a lakosság igényeihez igazítva. Ez a weboldal helyi útikalauzként működik, amely hasznos információkat tartalmaz a turistáknak Rodosz szigetéről.

A webhely látogatói autókölcsönzést, szállodai szobát, hajójegyet, busztúrát, repülőjegyet is lefoglalhatnak külső weboldalakon keresztül a kapcsolt linkeken keresztül. A látogatók letölthetik a pdf -es térképeket és útvonalterveket

A Szolgáltatásokat a Felhasználók különféle módokon keresztül kínálják, beleértve a különböző Szolgáltatásokra beváltható kuponok és utalványok kibocsátását.

VI. REGISZTRÁCIÓS ADATOK
Ha névtelenül éri el ezt a webhelyet, akkor nem kell felhasználónevet létrehoznia. Bizonyos erőforrások eléréséhez azonban előfordulhat, hogy konkrét adatokat kell megadnia, valamint felhasználói azonosítót és jelszót kell létrehoznia a fiók létrehozásához.

Ön beleegyezik abba, hogy a fiókok létrehozásával kapcsolatban megadott információk pontosak, és hogy az információkat naprakészen tartja. Ön felelős minden felhasználónevének, jelszavának és regisztrációs adatának biztonságáért (például egyedi számlaazonosítók vagy korábbi számlázási adatok), és kizárólagos felelősséggel tartozik fiókjainak bármilyen (engedélyezett vagy nem) használatáért. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesít minket minden fiókjával kapcsolatos jogosulatlan tevékenységről vagy egyéb biztonsági megsértésről. Saját belátásunk szerint felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük bármely felhasználónevét és jelszavát, értesítés nélkül vagy anélkül.

VII. A WEBOLDAL TARTALMA
Közzétesszük saját tartalmunkat, valamint a harmadik felek által biztosított linkeket, tartalmakat és erőforrásokat, valamint olyan tartalmakat, amelyeket kifejezetten mi rendeltünk meg a weboldalakon való közzétételre.

A weboldalakon közzétett harmadik felek linkjeire, tartalmára vagy erőforrásaira vonatkozó minden tulajdonjog az eredeti forrásnál vagy az anyag szerzőjénél marad, és ha bármilyen tartalmat a weboldalakon való közzétételre bízunk meg, minden tulajdonosi jog az ilyen tartalom az érintett szerzőnél marad, hacsak másként nem állapodnak meg vagy nem határozzák meg.

A Webhelyeken közzétett minden egyéb tartalomra vonatkozóan a Weboldal fenntart minden tulajdonjogot, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, védjegyeket és egyéb szellemi tulajdonjogokat a Webhelyek összes tartalmára vonatkozóan; ez magában foglalja az összes szöveget, grafikát, fényképet, logót és/vagy a Webhelyeken megjelenő egyéb elemeket. Fenntartjuk a jogát a weboldalak sablonjára, beleértve annak elrendezését és szerkezetét is.

A látogatók nem jogosultak a Weboldal nevének, logójának vagy hasonlatosságának használatára előzetes hozzájárulás nélkül.

A weboldalak tartalma, linkjei és erőforrásai csak általános információk. Ez nem olyan tanács, amelyre a Látogatóknak támaszkodniuk kellene. A látogatóknak szakmai vagy szakember tanácsát kell kérniük, mielőtt bármilyen lépést megtennének vagy tartózkodnának a weboldal tartalma alapján. Bár mindent megteszünk a weboldal rendszeres frissítése érdekében, nem vállalunk semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, garanciát vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a Webhelyen közölt információk pontosak, naprakészek vagy teljesek.

VIII. TARTALOM
Tartalmi felelősség.
Egyedül Ön tartozik felelősséggel az Ön által közzétett tartalomért, és ha Ön a tartalmat kézbesítette, azt nem mindig vonják vissza. Ez a kockázat és a felelősség a megbízhatóság és a minőség iránt. Ön kijelenti, hogy engedélyre van szüksége a tartalom használatához.

Amikor tartalmat tesz közzé nekünk, kérjük, ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely:

Tartalmazhat minden vulgáris, sértő, gyűlöletkeltő vagy rasszista megjegyzést vagy nyelvezetet vagy kifejezést, szöveget, minden olyan fotót, amely pornográf vagy rossz ízű, személyi, vallási vagy faji jellegű proaktív támadásokat.
sértő, megfélemlítő, rosszalló, erősen gyulladásos, valótlan, megtévesztő, hamis, pontatlan, igazságtalan, durva túlbecsülést vagy nem bizonyított állításokat tartalmaz
sérti harmadik személyek személyiségi jogait, szükségtelenül káros vagy kellemetlen bármely személy vagy nyilvánosság számára
faji, vallási, nemzeti származás, nem, életkor, családi állapot, szexuális irányultság vagy fogyatékosság alapján különböztet meg, vagy a törvény által tiltott bármilyen módon utal ezekre a kérdésekre
megsérti vagy alkalmatlanul ösztönzi az önkormányzati, állami, szövetségi vagy nemzetközi jog, szabály, rendelet vagy rendelet megsértését
gyakorolni, vagy megpróbálni használni más fiókját, jelszavát, szolgáltatását vagy rendszerét, kivéve, ha a használati feltételek kifejezetten megengedik, hogy vírusokat vagy más romboló, zavaró vagy leértékelő fájlokat tölt fel vagy továbbít
gyakori üzeneteket küld egy másik felhasználóhoz, és/vagy becsmérlő vagy kellemetlen megjegyzéseket tesz egy másik személyről, vagy megismétli ugyanazon üzenet előző közzétételét több e -mail vagy tárgy alatt
Jogtalanul megszerzett információk vagy adatok
Munkatársaink megvizsgálják a közzétételre beküldött összes tartalmat. A személyzet módosíthatja a megadott információkat és tartalmakat

IX. SZERVIZ GARANCIA
Ezen a weboldalon:

Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy weboldalunkon igénybe vegye a kínált szolgáltatásokat.
Nem vállalunk garanciát vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás leírása pontos, teljes, megbízható, aktuális vagy hibamentes. Ha a Weboldal (ok) által kínált szolgáltatások nem felelnek meg a leírtaknak, az egyetlen jogorvoslati lehetőségünk az, ha tájékoztatjuk a Szolgáltatásokat a további lépések megtételéről.
X. FÖLDRAJZI KORLÁTOZÁS
Fenntartjuk magunknak a jogot, de nem kötelezettséget arra, hogy bármely szolgáltatás használatát vagy nyújtását bármely személyre, földrajzi régióra vagy joghatóságra korlátozzuk. Ezt a jogot szükség szerint használhatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felfüggesszük a Szolgáltatásokat. Az ezen a webhelyen tett bármely szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlat érvénytelen, ha tiltva van.

XI. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Ön a webhelyet törvényes célra használja, és a webhely használata során betartja az összes vonatkozó jogszabályt;
Nem tölthet fel olyan tartalmat, amely:
Rágalmazó, sérti bármely személy védjegyét, szerzői jogát vagy tulajdonjogát, vagy befolyásolja bármely személy magánéletét, erőszakot vagy gyűlöletbeszédet tartalmaz, bármilyen érzékeny információt tartalmaz bármely személyről.
Ne kövessen nyomot, ne zaklasson vagy zaklasson más személyt;
Nem vásárolhat vagy adhat el felhasználói fiókokat
Ön nem használhatja fel és nem férhet hozzá a webhelyhez piackutatás gyűjtésére néhány versengő vállalkozás számára;
Tilos hamis vagy jogellenes céllal félrevezetni vagy személyesíteni bármely személyt vagy szervezetet;
Ön nem használhat semmilyen vírust, hacker eszközt, hogy beavatkozzon a weboldal működésébe vagy a weboldal adataiba és fájljaiba;
Ön semmilyen eszközzel, kaparóval vagy bármilyen automatizált dologgal nem engedélyezi a weboldal elérését engedély nélkül.
Értesíteni fog minket minden nem megfelelő tartalomról, vagy tájékoztathat minket, ha valami illegális dolgot talál;
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint kizárjuk a hozzáférést a Weboldalhoz vagy a Weboldal bármely részéhez, előzetes értesítés nélkül, és eltávolítsunk minden tartalmat.

XII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A Rhodesoldtown.gr, sem annak igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy leányvállalatai semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, eseménydús vagy példaértékű kárért, beleértve korlátozás nélkül a bevétel, az adatok, a használat, a goodwill vagy más immateriális veszteségek, amelyek abból erednek, hogy (i) Ön használja vagy hozzáfér a szolgáltatáshoz, vagy nem fér hozzá a szolgáltatáshoz; (ii) harmadik felek bármely magatartása vagy tartalma a Szolgáltatásban; (iii) a Szolgáltatás által elért bármilyen tartalom; és (iv) a közvetítések vagy tartalmak jogellenes hozzáférése, felhasználása vagy megváltoztatása, akár garancia, megállapodás, belföldi hiba (beleértve a figyelmetlenséget), akár más törvényes elképzelés alapján, függetlenül attól, hogy tudtunk -e ilyen lehetőségről vagy sem kárt, és még akkor is, ha az itt leírt gyógymód hiábavaló a fontos célból.

XIII. SZOLGÁLTATÁS ÉS ÁRAK MÓDOSÍTÁSA
Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy eltávolítsuk a Feltételek egyes részeit (együttesen: „Változások”). Értesíthetjük Önt a Változásokról, ha e -mailt küld a Fiókjában megadott címre, vagy közzéteszi a Feltételek módosított változatát a Weboldalán. A Webhely vagy a Szolgáltatások kíméletlen használata a módosításokról szóló értesítést követően (vagy a módosításokat tartalmazó feltételek közzététele abban az esetben, ha e -mail címe már nem törvényes, akadályoztatva van, vagy más módon nem tudja megszerezni az értesítést) azt jelenti, hogy egyetért a Változásokkal. Az ilyen módosítások várhatóan attól a naptól kezdve érvényesek, amikor a módosításokat közzéteszik a webhelyen.

XIV. HARMADIK FÉL LINKEK
A webhely tartalmazhat hivatkozásokat külső vagy harmadik fél webhelyeire („Külső webhelyek”). Ezeket a linkeket kizárólag az Ön kényelme érdekében nyújtjuk, nem pedig az ilyen Külső webhelyek tartalmának felhatalmazása alapján. Az ilyen külső webhelyek tartalmát mások hozzák létre és használják. A külső rendszergazdákkal kapcsolatba léphet a webhely rendszergazdájával. Nem vállalunk felelősséget a Külső oldalak linkjén megadott tartalomért, és nem állítunk semmilyen nyilatkozatot az ilyen Külső oldalakon található információk tartalmával vagy helyességével kapcsolatban. Biztonsági intézkedéseket kell tennie, amikor fájlokat tölt le ezekről a webhelyekről, hogy megvédje számítógépét a vírusoktól és más kritikus programoktól. Ha beleegyezik a kapcsolódó külső webhelyek elérésébe, akkor ezt saját felelősségére teszi.

XV. SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK ÉS ADATVÉDELMI POLITIKA
A weboldal elérésével vagy használatával jóváhagyja, hogy személyes adatait az adatvédelmi irányelveinknek megfelelően használjuk, tároljuk vagy más módon feldolgozzuk.

XVI. Hibák, pontatlanságok és kihagyások
Mindent megtettünk annak érdekében, hogy az ezen a webhelyen kínált információk pontosak és hibamentesek legyenek. Elnézést kérünk az esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért. Nem garantálhatjuk, hogy a Weboldal használata hibamentes vagy a célnak megfelelő, időszerű lesz, a hibákat kijavítják, vagy hogy a webhely vagy a kiszolgáló, amely elérhetővé teszi, vírusoktól és hibáktól mentes, vagy a teljes funkcionalitást, pontosságot képviseli , a Weboldal megbízhatóságát, és nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát a célra való alkalmasságra vagy a pontosságra vonatkozóan.

XVII. GARANCIÁK NYILATKOZATA; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG
A WEBOLDAL ÉS A TARTALOM MINDEN GARANCIÁK NÉLKÜL SZOLGÁLTATVA TARTALMAZZA, FELHASZNÁLVA, HOGY A WEBOLDAL HIBÁTALAN MŰKÖDIK VAGY Hasonló szennyeződés vagy romboló tulajdonságok.

FELELŐSSÉGÜNK MINDEN GARANCIÁT, BELEértve, de nem korlátozva, a CÍM GARANCIÁIRA, A MERCHANBILITÁSRA, A HARMADIK FELEK JOGAINAK SÉRTÉSÉRE, ÉS A RENDELKEZÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁKRA . BÁRMILYEN JÓTÁLLÁSSAL, SZERZŐDÉSSEL VAGY KÖZÖS JOGI KÖVETELMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS: A WEBOLDAL ÉS A TARTALOM HOZZÁFÉRÉSE ÉS HASZNÁLATA, MÉG HA TÁJÉKOZTATTUK AZ IGAZI KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL; ÉS (II) MINDEN KÖZVETLEN KÁR, AMIT A WEBOLDAL HASZNÁLATA vagy A TARTALOM HASZNÁLATA ESETÉBEN AZON A PÉNZRE KORLÁTOZ, HOGY FELELŐTT FELFOGADTAK HOZZÁHOZ HASZNÁLATÁVAL HÁROM HÁROM HÓNAPJA A KÖVETELMÉNYEKET FELEMELŐ ESEMÉNYEK.

A WEBOLDAL MŰSZAKI PONTOSSÁGOT VAGY TIPOGRÁFIAI HIBÁKAT VAGY KIHAGYÁSOT tartalmazhat. AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK KÍVÜLI SZÜKSÉGÉT NEM VÁLLALUNK FEL FELELŐSSÉGRE A WEBOLDALON FELHASZNÁLT IGAZ TÍPUSZATI, MŰSZAKI VAGY ÁR -HIBA miatt. A WEBOLDAL INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZHAT A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, NEM MINDEN, HOGY MINDEN HELYEN ELÉRHETŐ. A WEBHELYEKEN SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ IGÉNY NEM TARTALMAZZA, HOGY EZ A SZOLGÁLTATÁS AZ ÖN HELYÉBEN ELÉRHETŐ. Fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül, bármikor módosítsuk, javítsuk és/vagy javítsuk a weboldalt.

XVIII. SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGY
A Weboldal olyan anyagokat tartalmaz, mint a szoftver, szöveg, grafika, képek, tervek, hangfelvételek, audiovizuális művek és egyéb, az általunk vagy nevünkben biztosított anyagok (együttesen „Tartalom”). A Tartalom tulajdonosa lehet nekünk vagy harmadik félnek. A Tartalom jogosulatlan használata sértheti a szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket. Önnek nincs joga a Tartalomhoz vagy ahhoz, és nem fogja használni a Tartalmat, kivéve a jelen Szerződésben engedélyezett esetekben. Más felhasználás nem engedélyezett, előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül. A tartalom minden másolatán meg kell őriznie az eredeti Tartalomban található összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi értesítést. Nem értékesítheti, adhatja át, rendelheti hozzá, engedélyezheti, adhatja továbblicencét vagy módosíthatja a Tartalmat, illetve nem reprodukálhatja, megjelenítheti, nyilvánosan előadhatja, nem készíthet belőle származékos változatot, nem terjesztheti vagy más módon nem használhatja fel a Tartalmat semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra. A Tartalom bármilyen célra történő felhasználása vagy közzététele bármely más webhelyen vagy hálózati számítógépes környezetben kifejezetten tilos.

Ha megsérti a jelen Szerződés bármely részét, az Ön jogosultsága a Tartalomhoz és a Weboldalhoz való hozzáféréshez és/vagy használathoz automatikusan megszűnik, és haladéktalanul meg kell semmisítenie a Tartalomról készített másolatait.

A webhelyen használt és megjelenített védjegyeink, szolgáltatási jegyeink és logóink bejegyzett és nem regisztrált védjegyeink vagy szolgáltatási védjegyeink. A webhelyen található egyéb vállalat-, termék- és szolgáltatásnevek mások által birtokolt védjegyek vagy szolgáltatási védjegyek lehetnek („Harmadik felek védjegyei”, és velünk együtt a „védjegyek”). A webhelyen található tartalmak nem értelmezhetők úgy, hogy értelemszerűen, estoppel vagy más módon bármilyen engedélyt vagy jogot biztosítanak a védjegyek használatára, minden előzetes írásbeli engedélyünk nélkül. A Tartalom egyike sem továbbítható tovább kifejezett és írásos beleegyezésünk nélkül minden egyes esetben.

XIX. KÁRTALANÍTÁS
Ön beleegyezik abba, hogy megvédjen, kártalanítson és tartson bennünket és tisztviselőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, jogutódjainkat, engedélyezőinket, és ártalmatlanok legyenek bármiféle követeléssel, cselekvéssel vagy követeléssel szemben és ellenük, beleértve, de korlátozás nélkül, az ésszerű jogi és számviteli díjakat, amelyek felmerülnek vagy következnek be a jelen Szerződés megszegése vagy a Tartalommal vagy a Webhellyel való visszaélés miatt. Értesítjük Önt az ilyen követelésekről, keresetekről vagy eljárásokról, és az Ön költségére segítünk az ilyen követelések, keresetek vagy eljárások védelmében. Fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére feltételezzük

XX. VEGYES
ELVÁLASZTHATÓSÁG
Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, akkor ezt a rendelkezést a szükséges minimális mértékben korlátozzák vagy megszüntetik, így a Feltételek egyébként teljes mértékben hatályban maradnak és végrehajthatók.

MEGSZÜNTETÉS
Term. Az Önnek nyújtott szolgáltatásokat mi lemondhatjuk vagy megszüntethetjük. Ezeket a Szolgáltatásokat bármikor megszüntethetjük, indoklással vagy ok nélkül, írásos értesítés alapján. Az ilyen felmondás miatt nem vállalunk felelősséget Ön vagy harmadik fél felé. A jelen Feltételek felmondása megszünteti az összes szolgáltatás -előfizetését.

A felmondás hatása. A jelen Feltételek bármilyen okból történő megszűnése, vagy a Szolgáltatások lemondása vagy lejártakor: (a) megszüntetjük a Szolgáltatások nyújtását; (b) nem lesz jogosult sem visszatérítésre, sem használati díjra, sem más, arányos vagy egyéb díjra; (c) a velünk szemben fennálló díjak azonnal esedékessé válnak, és (d) 30 napon belül törölhetjük az archivált adatait. A Feltételek minden olyan része, amely kifejezetten a túlélésről rendelkezik, vagy természeténél fogva fenn kell maradnia, túléli a Feltételek megszűnését, beleértve, de korlátozás nélkül, a kártalanítást, a jótállási nyilatkozatokat és a felelősség korlátozását.

TELJES EGYEZÉS
A jelen Feltételek a felek kölcsönös megértésének teljes és kizárólagos nyilatkozata, és hatályon kívül helyez és felmond minden korábbi írásbeli és szóbeli megállapodást, közlést és a jelen Feltételek tárgyával kapcsolatos egyéb megértést, és minden módosítást írásban kell aláírni. mindkét fél, kivéve, ha a jelen dokumentum másként rendelkezik.

KORMÁNYOZOTT JOG ÉS BÍRÓSÁGI JELENTÉS

A Weboldal fenti használati feltételeit, valamint azok bármely módosítását, módosítását vagy módosítását a görög jog, az Európai Unió joga és a vonatkozó nemzetközi szerződések szabályozzák és kiegészítik. A fenti feltételek bármely rendelkezése ellentétes a törvénnyel, megszűnik hatályba lépni, és a többi feltétel érvényességének sérelme nélkül hatályát veszti.

VIS MAJOR
Nem vállalunk felelősséget Önnel, felhasználóival vagy harmadik féllel szemben, ha elmulasztjuk teljesíteni a jelen Feltételekből eredő kötelezettségeinket abban az esetben, ha az ilyen nemteljesítés a racionális rajtunk kívül álló esemény bekövetkezése miatt következik be , beleértve, de korlátozás nélkül, háborús vagy terrorcselekményt, természeti katasztrófát, áramszolgáltatás meghibásodását, lázadást, zavargást, polgári zűrzavart vagy más vis maior eseményt.

SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Megállapodásokat kötöttünk egy vagy több harmadik féllel olyan szolgáltatások tárolásáról, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatásokba beépített Szolgáltatásokhoz, és amelyek nélkül a Szolgáltatások nem nyújthatók Önnek.

FELADAT
A Társaság jogosult ezeket az ajándékokat a Felhasználó beleegyezése nélkül átruházni/átruházni bármely harmadik félre, beleértve a holdingtársaságát, leányvállalatait, leányvállalatait, társult vállalkozásait és csoportvállalatait.

ELÉRHETŐSÉG
Ha kérdései vannak ezekkel a feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a rhodesoldtown.gr@gmail.com címen