Βοήθεια Ενημερωτικού Δελτίου

Για Gmail :

Είναι πιθανό να λαμβάνετε τα Email μας στο φάκελο Προσφορές – Προωθήσεις (Promotions) ή στο φάκελο Ανεπιθύμητα (Spam).

-Αν θέλετε να συνεχίσετε να τα λαμβάνετε στις Προσφορές ή στα Ανεπιθύμητα, μη κάνετε καμία ενέργεια και αγνοήστε τα επόμενα.

-Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις για τα δρομολόγια των λεωφορείων στο φάκελο Προσφορές- Προωθήσεις (Promotions) ή στο φάκελο Ανεπιθύμητα (Spam) δείτε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε :

(ΣΗΜ: Το πρόβλημα μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται ακόμη και μετά τις παρακάτω ενέργειες)

Από Κινητό και Tablet :


Για το φάκελο Προσφορές- Προωθήσεις (Promotions)
Ανοίγουμε την εφαρμογή Gmail , πατάμε το κουμπί μπέργκερ (3 παράλληλες γραμούλες) πάνω αριστερά , μετά πατάμε Προωθήσεις ( ή Promotions).
Αφού ανοίξει ο φάκελος Προωθήσεις ( ή Promotions) επιλέγουμε πιέζοντας παρατεταμένα το μήνυμα που θέλουμε μέχρι να εμφανιστεί το σήμα του τσεκαρισμένου ✔. Στη συνέχεια πατάμε τις 3 τελείες πάνω δεξιά, μετακίνηση σε Κύρια.
Για το φάκελο Ανεπιθύμητα (ή Spam)
Ανοίγουμε την εφαρμογή Gmail , πατάμε το κουμπί μπέργκερ (3 παράλληλες γραμούλες) πάνω αριστερά , μετά πατάμε Ανεπιθύμητα (ή Spam).
Αφού ανοίξει ο φάκελος Ανεπιθύμητα (ή Spam) επιλέγουμε πιέζοντας παρατεταμένα το μήνυμα που θέλουμε μέχρι να εμφανιστεί το σήμα του τσεκαρισμένου ✔. Στη συνέχεια πατάμε τις 3 τελείες πάνω δεξιά και Αναφορά ως μη Ανεπιθύμητης (Report No Spam).

Από Υπολογιστή :


Για το φάκελο Προσφορές- Προωθήσεις (Promotions)
Μπαίνουμε στο Gmail. Πάνω από τη λίστα των Email υπάρχουν οι καρτέλες Κύρια (Primary), Κοινωνικά (Social), Προσφορές (Promotions).
Επιλέγουμε Προσφορές (Promotions)
Κρατώντας το κλικ πατημένο στο Email που μας ενδιαφέρει το σύρουμε προς την καρτέλα Κύρια (Primary)
Για το φάκελο Ανεπιθύμητα (ή Spam)
Μπαίνουμε στο Gmail. Από το μενού αριστερά επιλέγουμε Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam)
Ανοίγουμε το μήνυμα που μας ενδιαφέρει και πατάμε το πλήκτρο “Αναφορά ως μη Ανεπιθύμητου” (ή Report No Spam)