Ανακαλύπτοντας τη Μεσαιωνική Τάφρο της Ρόδου (Εικόνες)

Η πρώτη είσοδος βρίσκεται δίπλα στην Πύλη Ακαντιάς, η δεύτερη στο σταθμό ταξί της Μαρίνας Μανδρακίου.

Entrance to the medieval moat next to Acandia gate
Είσοδος στη μεσαιωνική τάφρο δίπλα στην πύλη Ακαντιάς

Μέσα στην τάφρο υπάρχει θέατρο που φιλοξενεί συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

At the beginning of the route just before theater
Στην αρχή της διαδρομής ακριβώς πριν το θέατρο
Rhodes-Moat-5
The bridge leading to the gate of Saint John
Η γέφυρα που οδηγεί στην πύλη του Αγίου Ιωάννη
The gate of Saint John
Η πύλη του Αγίου Ιωάννη
The bridge leading to the gate of Saint Athanasios
Η γέφυρα που οδηγεί στην πύλη του Αγίου Αθανασίου
Double fortification under the gate of Saint Athanasios
Διπλή οχύρωση κάτω από την πύλη του Αγίου Αθανασίου
Rhodes-Moat-10
Rhodes-Moat-11
Rhodes-Moat-12
Under D'Amboise gate
Κάτω από την πύλη Ντ'Αμπουάζ
Palace of the Grand Master
Το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
Exit to Mandraki
Έξοδος προς το Μανδράκι